Home

Circulair en actief worden

Bij Dazo bruist het van de activiteit. Wij geloven dat we de wijk een betere plek kunnen maken door circulariteit: bijvoorbeeld door hergebruik van materialen die anders weggegooid zouden worden, door woningen duurzamer te maken, en banen te creëren voor inwoners van het Spijkerkwartier.

Dazo, afgeleid van Dit Adres Zoekt Ondernemers, nodigt ondernemende inwoners van het Spijkerkwartier uit om mee te denken. Hier zijn al verschillende lokale ondernemingen gestart, zoals Spijkerenergie, het BuurtKlusBedrijf, het BuurtGroenBedrijf, het BuurtBaanBureau, Spikerbikes en Spijkerzwam. Ben je hier al bekend mee?

Bij Dazo wordt circulariteit en duurzaamheid tot leven gebracht, onze bron van inspiratie hiervoor is DeBlauweWijkEconomie. Het is niet alleen een plek voor ondernemingen, maar ook een ruimte om de wijk en haar bewoners te ontdekken. Vraag gerust naar de mogelijkheden voor een wandeling of presentatie. We denken graag met je mee.

INITIATIEVEN

Dazo

De boom staat symbool voor Dazo, de broedplaats waar vele initiatieven ontstaan. Zoals je kan zien plukken veel mensen daar de vruchten van.

Klik op één van de CIRKELS / VRUCHTEN voor meer informatie.

Dazo
Spijker­bed Jouw project? Spijker­ener­gie Buurt­Baan­Bureau Buurt­Groen­Bedrijf Spijker­Zwam Spijker­bikes Dazo

Spijker­bed

Het Spijkerbed is een initiatief waarbij bezoekers van buiten het Spijkerkwartier bij de buurtbewoners kunnen logeren en tegelijkertijd kennis kunnen maken met de culturele en historische achtergronden van het Spijkerkwartier. Check de website

Jouw project?

Bruis jij ook van de ondernemers-energie? Sluit je dan aan bij Dazo en wie weet staat jouw initiatief hier binnenkort dan ook. Kom in contact met ons.

Spijker­ener­gie

Sinds 2012 is Spijkerenergie actief om de wijk te inspireren en stimuleren om energiemaatregelen te nemen. Jaarlijks organiseren ze diverse informatieavonden, doen ze warmstescans en houden ze appeltaartgesprekken. Klik hier voor meer informatie.

Buurt­Baan­Bureau

Binnen het BuurtBaanBureau komt de kracht van lokale betrokkenheid, een bestaand (informeel) netwerk, 'coachen en begeleiden' en de lokale vraag naar de inzet van mens en arbeid allemaal samen. Kijk hier voor meer info.

Buurt­Groen­Bedrijf

Het BuurtGroenBedrijf zet zich in om een groenere en socialere buurt te realiseren door zelf eigenaarschap te nemen voor een duurzame, inclusieve & toekomstbestendige wijk. Klik hier voor meer info.

Spijker­Zwam

SpijkerZwam kweekt oesterzwammen op koffiedik. SpijkerZwam heeft als missie  om lekkere en gezonde oesterzwammen te produceren op een eerlijke, milieuvriendelijke manier. Daarnaast willen wij de consumenten informeren en inspireren tot een circulaire manier van denken en handelen. Klik hier voor meer informatie.

Spijker­bikes

Bij Spijkerbikes worden oude afgedankte fietsen uit de buurt opgeknapt en vervolgens verkocht of verhuurd aan nieuwe eigenaren. Deze afgedankte fietsen worden bij SpijkerDesign soms gebruikt als kunstvoorwerpen. Bekijk hier meer.

Dazo

De boom staat symbool voor Dazo, de broedplaats waar vele initiatieven ontstaan. Zoals je kan zien plukken veel mensen daar de vruchten van. Kijk ook hier.

BLOGS

  • Inspirerende Training Klimaatadaptatie voor ambtenaren
    Ambtenaren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) volgden een training klimaatadaptatie bij de Hogeschool Van Hall Larenstein, met een praktijkdag in het Spijkerkwartier. De wijk staat bekend om zijn innovatieve Blauwe Wijk Economie, waar duurzaamheid centraal staat. Hoogtepunten waren presentaties van Patrick Hoogenbosch over wijkgedreven duurzaamheid en Jolanda van Looij-Schelling over burgerparticipatie via het BuurtGroenBedrijf. Ronald Bos van de gemeente Arnhem besprak de klimaatadaptatiestrategie ‘Groen, Slim en Samen’. De deelnemers verkenden praktijkvoorbeelden in de wijk, waaronder groene daken en waterbeheeroplossingen, en gingen geïnspireerd naar huis met nieuwe inzichten voor hun werk.
  • Milieu Centraal
    Bij Dazo mochten we Gwen en Yvonne van Milieu Centraal verwelkomen! Hoe kunnen we huishoudens in energiearmoede beter te ondersteunen vanuit het voor hen vertrouwde netwerk? Over deze vraag ontspon zich een boeiend gesprek. Ons antwoord: Wijkbedrijven als ontmoetingsplekken! Buurtactiviteiten brengen bewoners dichter bij elkaar, wat de bereidheid om te helpen vergroot. Laten we gezamenlijk bouwen aan een hechte en ondersteunende gemeenschap.
  • Wij zijn hier
    Maatschappelijke initiatieven, van buurthuizen tot werkplaatsen en van buurttuinen tot eetclubs, zijn de sleutel tot het oplossen van samenlevingsproblemen. Ze zijn altijd al aanwezig in de buurt. Hier, precies hier, worden dagelijks antwoorden gevonden voor dringende maatschappelijke uitdagingen. De oplossingen liggen binnen handbereik in onze gemeenschappen.

Of bekijk hier al onze blogs

HET TEAM

VERHUUR

CONTACT

Benieuwd wat Dazo voor jou kan betekenen? Of denk je dat jij iets voor Dazo kan betekenen?

Kom langs voor een kopje koffie of neem contact met ons op via Facebook, geef ons een belletje of stuur ons een e-mail.

Contactgegevens

Spijkerstraat 125, 6828DC, Arnhem
06-48365266
info@dazo.nl