Goede praktijken uitwisselen met de Noorderburen

Goede praktijken uitwisselen met de Noorderburen

In februari stuitte ons teamlid Stefan op het project van Samenlevingsopbouw West Vlaanderen. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Dat betekent goed onderwijs, een kwaliteitsvolle job, een gezonde en betaalbare woning, toegankelijke gezondheidszorg, toegang tot dienstverlening en een behoorlijk inkomen. Helaas is dit niet altijd vanzelfsprekend. Samenlevingsopbouw wil met dat werk verandering brengen in het leven van mensen die aan de kantlijn van de samenleving dreigen te blijven staan. Hierbij sturen ze aan op samenwerking met partnerorganisaties en met het (lokaal) beleid.

Wij besloten om met hen eens te gaan sparren via Zoom om zo onze kennis en ervaringen met elkaar te delen. Hierover schreven zij het volgende artikel op hun website:

In februari 2021 stuurde Stefan Erich uit Arnhem ons een e-mail. Hij had een artikel gelezen over de aanpak van energiearmoede in Vlaanderen en was zo bij Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en het project Papillon terechtgekomen.
Stefan is betrokken bij ‘DeBlauweWijkEconomie’ in het Spijkerkwartier in Arnhem. Daar creëren ze samen met de bewoners een duurzame woon-, werk- en leefomgeving met meer welzijn, verbondenheid en oog voor de natuur.

Zij leren van ons…
Zij vonden ons Papillon-project, onze aanpak van de renovatie van de private huurmarkt en het project Buurzame Stroom van onze collega’s uit Gent, heel erg inspirerend.

…En wij van hen
Wij vonden hun aanpak rond participatie, werkbaar werk creëren in de wijk en samen werken aan een duurzame en leefbare wijk inspirerend. Dus beslisten we om de koppen bij elkaar te steken op Zoom!

Wordt vervolgd
Intussen zijn ze in het Spijkerkwartier al volop hun verhuur van huishoudtoestellen aan kwetsbare bewoners aan het voorbereiden. Wij kunnen nu al leren van hun inzichten voor de uitbreiding van ons Papillon-project in Vlaanderen (en straks heel België!).
Binnenkort starten we in Oostende met een kleinschalig experiment waarbij kwetsbare werkzoekenden uit de wijk in een arbeidstraject stappen. Daarbij leveren ze noodzakelijke diensten (bv. hulp bij verhuizen, bakfietsvervoer, …) aan andere wijkbewoners. 
In het najaar hopen we dan ook fysiek op werkbezoek te kunnen gaan om inspiratie op te doen. Zo willen we leren en uitwisselen over Werkbaar Werk in het Spijkerkwartier in Arnhem!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *